Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Smart Intermed & Spedition SRL are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

 • Scopul colectării datelor este:
  • contactarea Vizitatorilor care au completat formularul de Contact
 • Prin citirea Politicii de prelucrare a datelor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Săcel nr 36 Sibiu, România, în atenția Smart Intermed & Spedition SRL, puteți, în mod gratuit, să cereți să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
 • Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Săcel nr 36 Sibiu, România, în atenția Smart Intermed & Spedition SRL , vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • Informațiile Vizitatorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

CONFIDENȚIALITATE

 • Smart Intermed & Spedition SRL se angajează că va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizează toți Vizitatorii/Clienții/Cumpărătorii. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Condiții.
 • Smart Intermed & Spedition SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislatia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Dispoziții în conformitate cu GDPR
(General Data Protection Regulation) al U.E.

 • Tipul și sursa datelor colectate. Datele personale pe care Smart Intermed & Spedition SRL le prelucrează sunt:
  • Alte date personale pe care compania le colectează direct de la Vizitatori/Clienți din interacțiunea cu compania și angajații și/sau partenerii săi.
 • În scopul personalizării produselor și serviciilor noastre, respectiv pentru a le adapta intereselor Vizitatorului/Clientului, avem posibilitatea de a preluca datele personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru acest demers, respectiv pentru comunicările și/sau prezentările de marketing, vom ține întotdeauna cont de opțiunile Vizitatorului.
 • Durata de prelucrare. Datele personale ale Vizitatorului sunt prelucrate pe tot parcursul colaborării noastre - de la înregistrarea formularului de Contact și cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor.
 • Drepturi suplimentare. Odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 (din 25.05.2018), Vizitatorul beneficiază de drepturi adiționale, precum:
  • Dreptul la informare - Vizitatorul poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - Vizitatorul poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în domeniu;
  • Dreptul la rectificare - Vizitatorul poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor - Vizitatorul poate obține ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost făcută în conformitate cu legea sau în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
  • Dreptul de opoziție - Vizitatorul poate să se opună, în special, prelucrarilor de date care se întemeiază pe interesul său legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor - Vizitatorul poate să primească - în anumite condiții specificate de lege - datele personale pe care le-a furnizat companiei Smart Intermed & Spedition SRL sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul expres al Vizitatorul, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Dreptul de a depune plângere - Vizitatorul poate să depună plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Drepturi suplimentare referitoare la prelucrările automate - Clientul poate să ceară și să obțină intervenția umană în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor persoanle (dacă o astfel de prelucrare are loc). Totodată, Vizitatorul poate să își exprime punctul de vedere asupra acestui tip de prelucrare a datelor personale, iar în anumite cazuri, prevăzute de lege, poate să conteste decizia companiei de a utiliza metode de prelucrare similare.

Vizitatorul poate să își exercite aceste drepturi prin contactarea companiei Smart Intermed & Spedition SRL - prin procedura expusă mai sus - sau prin intermediul secțiunii Contact, regăsită la adresa www. https://hard-discount-market-sibiu.cms.webnode.ro/
Documente utile:
The EU General Data Protection Regulation:
https://www.eugdpr.org
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679